OBVESTILO:
V skladu z 2. odstavkom 217. člena Zakona o zavarovalništvu (UL RS št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) Vas obveščamo, da:
–        družba AGD Engineering d.o.o., niti kdo od zaposlenih v družbi AGD Enginnering d.o.o. nima posrednega ali neposrednega deleža, ki predstavlja več kot 10% delež glasovalnih pravic, ali delež v kapitalu zavarovalnice
–        nobena zavarovalnica, ali od nje odvisna družba nima neposreden ali posreden delež, ki predstavlja več kot 10% delež glasovalnih pravic, ali delež v kapitalu družbe AGD Engineering d.o.o.
V skladu z 223. členom Zakona o zavarovalništvu (UL RS št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) Vas obveščamo, da:
–        družba AGD Engineering d.o.o. nima pravnih ali ekonomskih povezav s katerokoli zavarovalnico, ki bi lahko vplivale na nepristranskost zavarovalnega posrednika pri izpolnjevanju obveznosti do zavarovalca