Smo neodvisna zavarovalno posredniška družba, katere osnovna naloga je prepoznavanje, analiza in obvladovanje tveganj, ter svetovanje zavarovancem, pri zagotovitvi ustreznih zavarovalnih rešitev.

Družba AGD Engineering d.o.o. je uveljavljena tudi v širšem mednarodnem prostoru in je polnopravni član večjih uglednih, mednarodnih združenj zavarovalnih in pozavarovalnih posrednikov. Navedena članstva, po eni strani predstavljajo izjemno priznanje in potrditev kvalitete naših storitev, po drugi strani, pa nam omogočajo zmožnost zagotavljanja naših storitev uporabnikom tudi v tujini, ter neposreden dostop do mednarodnega zavarovalnega in pozavarovalnega trga.

Družba AGD Engineering d.o.o. je bila ustanovljena 1993 in je najstarejša zavarovalno posredniška družba v Sloveniji. Dejavnost opravljamo z dovoljenjem Agencije za zavarovalni nadzor. Družba AGD Engineering d.o.o. vodi register zavarovalnih posrednikov in ima urejeno izvensodno reševanje sporov in pritožb.

V letu 2004 smo svojo dejavnost razširili tudi na področje Republike Srbije in tam ustanovili hčerinsko podjetje AGD d.o.o., Zrenjanin.

Z nami pridobite, ker…

 • zagotavljamo storitve, ki minimalizirajo Vaša tveganja
 • stalno sledimo in analiziramo spremembe na zavarovalnem trgu
 • Vam brezplačno svetujemo najboljše zavarovalne rešitve
 • racionaliziramo stroške Vaših zavarovanj
 • Vam pomagamo pri reševanju škodnih primerov
 • Vam nudimo partnerski odnos

… varčujemo Vaš denar!

Obstoječa zavarovanja pogosto ne zagotavljajo ustrezne višine kritja in ne pokrivajo vseh tveganj, katerim je izpostavljena Vaša družba. Z natančno analizo tveganj, preučitvijo škodnega rezultata v minulem obdobju in določitvijo ustrezne višine kritja, glede na dejansko stanje vrednosti premoženja in Vaših potreb, Vam omogočamo cenovno in vsebinsko optimalizacijo zavarovanj.

Prepustite nam skrb o …

… premoženjskih zavarovanjih

 • Požarno zavarovanje, potresno zavarovanje
 • Strojelomno zavarovanje, zavarovanje računalnikov in IT opreme
 • Zavarovanje izpada dohodka, vlomska zavarovanja …
 • EAR/CAR zavarovanja …

… odgovornostnih zavarovanjih

 • odgovornostnih zavarovanjih
 • Zavarovanje splošne odgovornosti
 • Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti
 • Zavarovanje poklicne odgovornosti
 • Zavarovanje odgovornosti članov Uprave in Nadzornega sveta, …

… osebnih zavarovanjih

 • Nezgodna zavarovanja
 • Življenska zavarovanja
 • Pokojninska in dodatna zdravstvena zavarovanja, …
image001