V skladu z 3. odstavkom 231. člena Zakona o zavarovalništvu (UL RS št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) družba vodi register zavarovalnih posrednikov:
V skladu z 2. odstavkom 230. člena Zakona o zavarovalništvu (UL RS št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) družba AGD Engineering d.o.o. vodi register pomožnih zavarovalnih posrednikov:
 
V družbi AGD Engineering d.o.o. ni zaposlenih pomožnih zavarovalnih posrednikov.