Reševanje sporov med zavarovalnim posrednikom AGD Engineering d.o.o. in potrošniki
 
 
V skladu z 226 a. členom Zakona o zavarovalništvu (UL RS št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) Vas obveščamo:
 
Izvensodno reševanje sporov med potrošniki in ponudnikom storitev AGD Engineering d.o.o. je zagotovljeno  preko “Razsodišèč pri Združenju zavarovalnih posrednikov Slovenije” (http://zzps.gzs.si/slo/).
 
Postopek pred Razsodišèčm se priène na podlagi pisne prijave potrošnika. Pisna prijava mora vsebovati:
       Podatke o ponudbniku storitev (AGD Engineering d.o.o.)
       Opis kršitve/dogodka
       Dokazno gradivo
 
 
Prijavo poslati na naslov:
GZS
Razsodišče pri Združenju zavarovalnih posrednikov Slovenije
DIMIČEVA 13
1000 LJUBLJANA