AGD je nezavisno društvo za posredovanje u osiguranjima, čiji osnovni zadatak je identifikacija, analiza i savladavanje rizika, te savetovanje osiguranicima kako obezbediti što optimalnije osiguravajuće pokriće.

Društvo za posredovanje u osiguranjima AGD uživa reputaciju i afirmisano je i u širem međunarodnom prostoru. Član je više međunarodnih udruženja posrednika u osiguranju i reosiguranju. Navedena članstva, po jednoj strani predstavljaju priznanje kvaliteta usluga naše firme, a po drugoj strani omogućavaju našim klijentima obezbeđenje istih usluga i u inostranstvu. Sa članstvima u međunarodnim udruženjima, AGD-u je istovremeno omogućen i direktan pristup međunarodnim osiguravajućim i reosiguravajućim tržištima.

AGD je bio osnovan 1993 godine kao prvo društvo za posredovanje u osiguranjima u Republici Sloveniji. U 2004 godini raširio je svoju delatnost i na područje Republike Srbije, te osnovao sestrinsku firmu AGD d.o.o., Zrenjanin, sa sedištem u Zrenjaninu, a operativnom kancelarijom u Beogradu.

Obaveštenje klijentima

Sa nama ste na dobitku jer …

 • dobivate usluge i stručnost koja garantuje minimalan rizik i maksimalnu sigurnost
 • analiziramo i preispitujemo tržište te stalno težimo boljem
 • racionalizujemo troškove Vaših osiguranja
 • savetujemo Vam najbolja osiguravajuća rešenja, a sve to bez dodatnih troškova za Vas
 • osiguravamo uslove za najbrže moguće otklanjanje fizičkih i ekonomskih posledica šteta
 • nudimo Vam partnerski odnos

… štedimo Vaše pare!

Postojeća osiguranja često ne obezbeđuju odgovarajuću visinu jamstva i ne pokrivaju sve rizike, kojima je izložena Vaša kompanija. Sa stručnom analizom mogućih rizika, preispitivanjem Vašeg štetnog rezultata u prošlosti i određivanjem prave osnove visine osiguravajućeg pokrića, koja je u skladu sa faktičkim stanjem vrednosti Vaše imovine i Vaših potreba, obezbeđujemo sadržajnu i cenovnu optimalizaciju osiguranja.

Prepustite nam sa poverenjem brigu o …

… imovinskim osiguranjima

 • Protivpožarno osiguranje, osiguranje od rizika zemljotresa, poplava
 • Osiguranje od loma mašina, osiguranje računara i IT opreme
 • Osiguranje gubitka prihoda, osiguranje provalne krađe
 • EAR/CAR osiguranja …

… osiguranjima odgovornosti

 • Osiguranje opšte odgovornosti iz delatnosti
 • Osiguranje odgovornosti iz uporebe proizvoda
 • Osiguranje profesionalne odgovornosti
 • Osiguranje odgovornosti poslodavca, …

… ličnim osiguranjima

 • Osiguranje od slučaja nezgode
 • Životna osiguranja
 • Dodatna zdravstvena i penziona osiguranja, …

… automobilskim osiguranjima, transportnim i kargo osiguranjima, osiguranjima aviona, …

… osiguranjima pravne zaštite, finansijskim i kreditnim osiguranjima, …

image001